Jak soutěžit

Nakup v době konání soutěže ve vybraných prodejnách COOP
jednorázově jakékoliv 3 paštiky nebo pomazánky Hamé.
Zaregistruj se zde.
Soutěž probíhá od 15. 1. do 25. 2. 2023 ve vybraných prodejnách COOP na území České republiky.

Výhry

10×
zimní biatlonová bunda
s logy partnerů
českého biatlonu
50×
vstupenka na závod SP
v biatlonu v Novém Městě
na Moravě 4.3.2023
50×
zimní biatlonová
čepice

Registrace

Zaškrtnutím níže uvedeného pole prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s Úplnými pravidly této soutěže a zároveň uděluji souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů. Komu: Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., IČ: 14803691, správce. Správce je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele. Účel zpracování: vedení soutěže, konkrétně organizace a vyhodnocení soutěže a předání výher. Doba zpracování osobních údajů: nezbytně nutná pro vyhodnocení soutěže, maximálně 2 měsíce po ukončení soutěže. Po uplynutí doby správce osobní údaje zlikviduje. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů a právech účastníků soutěže jsou uvedeny v Úplných pravidlech soutěže a v dokumentu INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zaškrtnutím níže uvedeného pole uděluji souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů. Komu: Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., IČ: 14803691, správce. Účel zpracování: se zasíláním obchodních sdělení (všechny formy sdělení, včetně reklamy, určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image správce). Doba zpracování osobních údajů: na dobu neurčitou. Podrobněji o zpracování osobních údajů viz INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Máš-li obtíže s odesláním formuláře,
kontaktuj nás na info@veliam.cz

Výherci

Výherci (resp. jméno, počáteční písmeno příjmení, datum a čas ze soutěžní účtenky) zde budou zveřejněni nejpozději 28. 2. 2023.